Cameratoezicht

Cameratoezicht van Spyke Security berust op een gedegen beveiligingsplan. Voorkomen van inbraak is hierbij uiteraard altijd het ultieme doel. Onze state-of-the-art camera’s zijn uitgerust met intelligente software welke verdachte situaties detecteren voordat indringers uw pand betreden. Wanneer onze centralisten het ongewenst bezoek in dit vroege stadium aanspreken, gaan zij er meestal gelijk vandoor.

Cameratoezicht van Spyke Security werkt volgens het principe: voorkomen is beter dan genezen

Buitenschil beveiliging
Bij het voorkomen van inbraak is tijd een cruciale factor. Daarom focust Spyke Security zich op buitenschil beveiliging.  Het is daarbij altijd het doel om in te grijpen in een zo vroeg mogelijk stadium.

Video analyse software
Spyke Security werkt met video analyse software. Binnen het bereik van de camera’s detecteren wij verdachte personen of voertuigen. In het geval dat het systeem een verdachte situatie detecteert, ontvangen de centralisten in onze toezichtcentrale een melding en kijken zij live mee.

Toespreken van ongewenst bezoek
Wanneer zich een verdachte situatie voordoet, spreken wij ongewenst bezoek direct aan. Onze centralisten verzoeken verdachte personen om het terrein dringend te verlaten. In het geval zij hier geen gehoor aan geven, wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. In negentig procent van de gevallen verlaten ongenode gasten meteen het terrein. Inbrekers die toch doorzetten, worden gehinderd door de wetenschap dat de tijd dringt. Met het gevolg dat de schade beperkt blijft.

Alarmeren en aansturen
In het geval dat het direct toespreken van ongewenst bezoek niet leidt tot het gewenste effect, volgt Spyke Security een protocol op maat. Dit houdt onder meer in:

 • Het aansturen en ondersteunen van de surveillancedienst en politie
 • Het alarmeren van de sleutelhouders
 • Het delen van de live beelden met de politiemeldkamer met ‘Live View’

Ondersteuning met cruciale informatie
Wanneer zich calamiteiten voordoen, kijken onze camera observanten met alle beschikbare camera’s mee. Zo voorzien zij de hulpdiensten van de juiste informatie. Ook voor verzekeraars is deze informatie van grote waarde omdat deze partijen hiermee beschikken over volledige bewijslast van de inbraak. Als de camera’s op het bedrijventerrein ook zijn aangesloten bij Spyke Security, volgen onze centralisten het vluchtende voertuig. Zo krijgt de politie optimaal de kans om deze aan te houden.

Rapportage
Spyke Security rapporteert aan u alle werkzaamheden, bevindingen en ondernomen acties.

Schoon, heel en veilig
Cameratoezicht van Spyke Security betekent meer dan alleen beveiliging. Naast het 24/7 cameratoezicht met slimme software, controleren wij alle camera’s meerdere keren per dag. Camera’s kunnen immers defect gaan of het zicht ervan kan worden geblokkeerd. Tevens kijken wij alle camera’s live uit om bijzonderheden op te sporen. Bij deze discipline hanteren wij het principe: schoon, heel en veilig. Bovendien rapporteren wij iedere bevinding.

Voorbeelden van de visie van Spyke Security in de praktijk zijn:

Schoon

Het opsporen van:

 • Zwerfvuil
 • Graffiti
 • Storende objecten
Heel

Het opsporen van:

 • Defecte straatverlichting
 • Voertuigschade
 • Staat van panden
 • Staat van straatobjecten
Veilig

Het opsporen van:

 • Detecteren
 • Toespreken
 • Alarmeren en aansturen
 • Ondersteunen
 • Rapporteren