Collectief cameratoezicht

Is een bedrijventerrein het doelwit van inbraak, diefstal, vandalisme, ondermijning of vuilstorting? Spyke Security beveiligt het bedrijventerrein met collectief cameratoezicht. Een collectief cameraplan beschermt alle ondernemers op het terrein tegen criminaliteit of andere ongewenste activiteiten. Naast veilig blijft het bedrijventerrein schoon en heel!

Een cameraplan van Spyke Security bestaat in de basis uit:

 • Kentekencamera’s bij toegangswegen
 • Bestuurbare camera’s voor surveillance
 • Thermische camera’s voor detectie op aansluitende wegen

Detectie in een zo vroeg mogelijk stadium
Collectief cameratoezicht biedt de mogelijkheid om verdachte situaties in een nog vroeger stadium te detecteren. Dit levert tijdwinst op die van onschatbare waarde is bij het voorkomen van incidenten.

Het opmerken van verkenningsgedrag
Voordat criminelen individuele panden analyseren, vinden er veelal verkenningsrondes plaats op het terrein. Onze slimme software merkt dit soort gedrag op.  Met behulp van kentekencamera’s worden gestolen voertuigen gedetecteerd. Voordat criminelen kunnen starten met hun acties, schakelen onze centralisten de politie en mobiele surveillance in. Hiermee vergroot Spyke Security de kans op heterdaad!

Maatwerk cameraplan
Ieder cameraplan is maatwerk. Onze projecteringsdeskundigen stellen complete plannen voor u op en voeren deze uit conform de huidige wet- en regelgeving.  Van toezicht tot en met infrastructuur. Naast kostbare glasvezel netwerken legt Spyke Security ook AVG-proof draadloze netwerken aan.

Schoon, heel en veilig
Cameratoezicht van Spyke Security betekent meer dan alleen beveiliging. Naast het 24/7 cameratoezicht met slimme software, controleren wij alle camera’s meerdere keren per dag. Camera’s kunnen immers defect gaan of het zicht ervan kan worden geblokkeerd. Tevens kijken wij alle camera’s live uit om bijzonderheden op te sporen. Bij deze discipline hanteren wij het principe: schoon, heel en veilig. Bovendien rapporteren wij iedere bevinding.

Voorbeelden van de visie van Spyke Security in de praktijk zijn:

Schoon

Het opsporen van:

 • Zwerfvuil
 • Graffiti
 • Storende objecten
Heel

Het opsporen van:

 • Defecte straatverlichting
 • Voertuigschade
 • Staat van panden
 • Staat van straatobjecten
Veilig

Het opsporen van:

 • Detecteren
 • Toespreken
 • Alarmeren en aansturen
 • Ondersteunen
 • Rapporteren