Volg ons ook op:

Spyke Security zorgt voor optimale brand- & broeidetectie bij reclyclingbedrijf

‘Het is aan te bevelen om een thermische camera op te hangen’. Dit was de boodschap van de verzekeraar aan C.A. de Groot in Alkmaar. Het allround recyclingbedrijf liet zich vervolgens adviseren door Giant Security, onderdeel van Klaver Giant Groep, en deze kwam met vier warmtedetectie-camera’s van Hikvision. Inmiddels een paar maanden verder zijn alle betrokkenen bijzonder tevreden over de samenwerking, die nog werd uitgebreid met de videotoezichtcentrale van Spyke Security.

Vincent Pepping, bedrijfsleider reststoffen bij C.A. de Groot noemt het ‘het bekende verhaal van een recycler met ook nog eens een binnen-situatie die anders niet meer te verzekeren is’. “De eisen van de verzekeraar waren duidelijk en we zijn met de diverse partijen rond de tafel gaan zitten en hebben daar besproken hoe we daaraan zo goed mogelijk konden voldoen.” Rolf van den Hoek, Business Development Manager van Hikvision, vult hem aan: “We hadden te maken met een expert met kennis van zaken, maar dit is niet altijd het geval. Dan is het soms een hele klus om uit te vinden wat de verzekeraar – én dus de klant – nu precies wil.”
Als KAM-HR-manager bij C.A. de Groot (KAM staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu, red.) is ook Pieter Kesselaar nauw betrokken geweest bij het implementeren van de brandpreventieoplossing met de thermische camera’s. Hij prijst de inbreng van Giant Security. “Wij doen al een jaar of tien zaken met hen. Ze hebben onder meer de brandmeld- en ontruimingsinstallatie in de hal met reststoffen voor ons verzorgd. Dus toen we opnieuw met detectie te maken kregen, kwamen we eigenlijk automatisch weer bij hen terecht.”
Rick Zilver, adviseur beveiliging bij Giant Security: “Op basis van de gesprekken die we met alle betrokken partijen (C.A. de Groot als eigenaar/gebruiker, de verzekeraar en tussenpersoon als eigende partijen, Hikvision als leverancier van de hardware, Giant Security als installateur en Spyke Security als videotoezichtcentrale, red.) hebben gevoerd, hebben we een Programma van Eisen opgesteld, dat aansloot bij de wensen van de verzekeraar en C.A. de Groot, maar ook bij wat wij (technisch) kunnen realiseren.”

‘Bij een temperatuuralarm van 70 graden of hoger, staat meteen de brandweer op de stoep!’

Dit vraagt om wat meer uitleg: “De verzekeraar wilde graag dat we 24/7 zouden detecteren en ook rechtstreeks doormelden naar de brandweer”, verklaart Zilver. “Wij hebben er echter samen voor gekozen om dit alleen buiten werktijden te doen. In de videotoezichtcentrale van Spyke Security worden de beelden bekeken en worden eventuele meldingen beoordeeld op hun prioriteit. Je hebt immers te maken met omgevingsinvloeden. Denk dan aan: stof, vogels die rondvliegen, bewegend ongedierte met een bepaalde temperatuur en de hoogte van de hal én daarmee de afstand tot de afvalberg.”
De beelden worden overigens niet constant bekeken tijdens de bewakingstijden buiten werktijd, benadrukt Zilver. “De thermische camera’s detecteren de warmte en op basis van de vooraf ingestelde alarmdrempels van 50 en 70 graden Celsius worden er meldingen verstuurd. Door de inbreng van Spyke kan zo elk alarm worden geverifieerd en worden valse alarmen eruit gehaald, zodat bijvoorbeeld de brandweer niet onnodig wordt aangestuurd.”

Totaaloplossing
Het uitlezen van de beelden is bijzonder gemakkelijk. Dit kan op de schermen die in het bedrijf hangen, maar ook via mobiele telefoons.
Zoals de keuze van C.A. de Groot voor Giant Security logisch was, lag ook de samenwerking met Hikvision voor de hand. “We hebben al vaker met elkaar gewerkt”, zegt Zilver. “En dit telkens naar alle tevredenheid. Bovendien bleken zij heel goed thuis te zijn in thermische warmtedetectie-camera’s. Van den Hoek: “Wij leveren de camera’s en samen zorgen we voor de totaaloplossing. Dus inclusief de bewaking door Spyke Security. Accountmanager Michael van Soest: “We controleren alleen tussen 17.00 en 07.00 uur. Overdag rijden hier allerlei voertuigen rond en zouden we constant meldingen krijgen van ‘warmer dan 50 graden Celsius’. Dus dat is niet erg efficiënt.”
Volgens Pepping is het uitlezen van de beelden bijzonder gemakkelijk. “Dit kan op de schermen die we in het bedrijf hebben hangen, maar ook via onze mobiele telefoon. Overdag houdt onze machinist alles in de gaten. Bovendien weten we inmiddels welke afvalstromen we het meest in de gaten moeten houden. Met name het groenafval is heel snel op temperatuur. Van Soest: “We krijgen bij overschrijding van 50 graden een melding, maar van echt brandgevaar is dan nog geen sprake. Er moet dan echter wel worden ingegrepen, want bij een alarmmelding van 70 graden of hoger, voor ons de hoogste prioriteit, staat de brandweer op de stoep!”

Risico
C.A. de Groot is van oudsher een sloopbedrijf, maar door de jaren heen is dit uitgebreid met asbestsanering en – sinds 2009 – de recycling van reststoffen. “Een jaar later zijn we een samenwerking met SUEZ (anno 2021: Prezero, red.) aangegaan en verwerken we hier bouw- en sloopafval, papier en karton, hout, puin, beton, zand, kunststoffen, gips, glas, veegvuil en vlakglas. Dus alles, behalve gevaarlijkafval.” Er zitten dus wel eens materialen tussen die kunnen gaan branden, benadrukt Kesselaar. “Denk dan aan de lithium-batterijen die in allerlei spullen zitten. In het nieuwe jaar, als veel wenskaarten bij het oudpapier belanden, hebben we een groter risico op brand.”

V.l.n.r. Michael van Soest, Rolf van den Hoek, Vincent Pepping, Rick Zilver en Pieter Kesselaar.
Bij bouw- en sloopafval, hout en papier hangen dezelfde thermische camera’s.
Het uitlezen van de beelden is bijzonder gemakkelijk. Dit kan op de schermen die in het bedrijf hangen, maar ook via mobiele telefoons.
De thermische camera’s detecteren de warmte en op basis van de vooraf ingestelde alarmdrempels van 50 en 70 graden Celsius worden er meldingen verstuurd.

Van de Hoek noemt het ‘bewonderenswaardig’ hoe de samenwerkende partijen het probleem van C.A. de Groot hebben aangepakt. “Ik vind het heel goed dat Giant alles heeft vastgelegd in een Programma van Eisen. Het is niet zo moeilijk om een thermische camera op te hangen, maar het is van belang om de prestatie-eisen zo goed mogelijk af te stemmen, zodat iedereen weet wat hij krijgt en dat de verzekeraar akkoord gaat met de maatregelen. En het is reproduceerbaar. Samen met Giant hebben we een goed advies kunnen uitbrengen en heeft C.A. de Groot een oplossing op maat gekregen. En voldoen ze aan alle eisen van de verzekeraar.”

Alle betrokkenen zijn bijzonder tevreden over de samenwerking

De thermische camera’s detecteren de warmte en op basis van de vooraf ingestelde alarmdrempels van 50 en 70 graden Celsius worden er meldingen verstuurd.

Verschillende camera’s
Zilver beschrijft hoe het verder in zijn werk is gegaan. “We zijn met iemand van Hikvision het bedrijf doorgelopen en in eerste instantie ging het alleen om het vak waarin het bouw- en sloopafval ligt. Hieraan had de verzekeraar bepaalde eisen gesteld. Daarna hebben we besloten – uiteraard in overleg met de klant – om ook de vakken groen, hout en papier te voorzien van warmtebeeldcamera’s. Alles is bekeken, gemeten en besproken en samen met de designafdeling van Hikvision hebben we uiteindelijk voor drie verschillende type camera’s gekozen.”
Bij bouw- en sloopafval, hout en papier hangen dezelfde thermische camera’s, aldus Van de Hoek, maar bij groen hangt een zogeheten bi-spectrum camera, die zowel optisch als thermisch is. Daarnaast hangt in het midden van de hal een beweegbare, PTZ-camera, zodat de meldkamer van Spyke deze op afstand kan besturen en kan gebruiken om binnenkomende alarmen in de gehele hal te verifiëren.”
De laatste – niet onbelangrijke – stap is dat de meldkamer weet wat er moet gebeuren. Volgens Van den Hoek is Spyke Security uitstekend in staat om de beelden op de juiste manier te interpreteren. Van Soest: “We waren – door ervaringen bij een ander bedrijf – meer dan overtuigd van het nut van de thermische camera’s en warmtedetectie. Wél moesten we nog afstemmen wat precies onze rol zou worden. De cameratoezichthouders in de videotoezichtcentrale hebben immers een goed afgestemd protocol nodig om hun werk effectief kunnen doen. Het operationele gedeelte is inmiddels geregeld en ik kan zeggen dat C.A. de Groot nu optimaal is beveiligd.”

ARTIKEL UIT RECYCLING MAGAZINE | TEKST: WILLEM-JAN SCHAMPERS | FOTO’S: WILLEM-JAN SCHAMPERS/HIKVISION

camera toezicht spyke security
Serverruimte Spyke Security
© 2023 Spyke Security. All rights reserved
Deelnemer live view: