Parkeeroplossingen

Parkeren is een noodzakelijke bezigheid. Daarom wilt u het uiteraard zo eenvoudig en vertrouwd mogelijk maken voor uw medewerkers en bezoekers. Ook wilt u wildparkeerders van uw parkeerterrein weren.

Spyke Security beheert de parkeerplaats(en) van een gevarieerde groep opdrachtgevers. Met bijvoorbeeld een slagboom met intercom, ondersteund door camera’s met slimme software, bent u verzekerd van een veilige parkeerplaats. Het behoort ook tot de mogelijkheden om met toegangspasjes, kentekendetectie of badges te werken. Dit zijn uitstekende opties wanneer u wenst dat parkeren op uw terrein zonder fysieke aanmeldingen geschiedt.

Onze centralisten zijn 24/7 actief en nemen u alle zaken rondom de parkeerplaats(en) van bijvoorbeeld een pand, stadsdeel of gemeente uit handen.

Schoon, heel en veilig
Cameratoezicht van Spyke Security betekent meer dan alleen beveiliging. Naast het 24/7 cameratoezicht met slimme software, controleren wij alle camera’s meerdere keren per dag. Camera’s kunnen immers defect gaan of het zicht ervan kan worden geblokkeerd. Tevens kijken wij alle camera’s live uit om bijzonderheden op te sporen. Bij deze discipline hanteren wij het principe: schoon, heel en veilig. Bovendien rapporteren wij iedere bevinding.

Voorbeelden van de visie van Spyke Security in de praktijk zijn:

Schoon

Het opsporen van:

 • Zwerfvuil
 • Graffiti
 • Storende objecten
Heel

Het opsporen van:

 • Defecte straatverlichting
 • Voertuigschade
 • Staat van panden
 • Staat van straatobjecten
Veilig

Het opsporen van:

 • Detecteren
 • Toespreken
 • Alarmeren en aansturen
 • Ondersteunen
 • Rapporteren