Toegangsverlening

Beveiliging is een 24-uurs uitdaging. Aan de ene kant zijn beveiligingsmaatregelen nodig die het risico verkleinen door de toegang te beperken, terwijl aan de andere kant een ‘open’ omgeving meestal gewenst is. Het pand moet een uitnodigende plek blijven voor de bezoekers, dus oplossingen om de toegang te beperken moeten zo onopvallend mogelijk zijn.

Externe toegangsverlening
De buitenschil van uw pand of bedrijf dient beveiligd te zijn, ook na werktijd. Dit is onder andere mogelijk met parkeeroplossingen. Door het gebruik van bijvoorbeeld een slagboom met intercom en camera of persoons- en kentekendetectie, wordt bezoek al vroegtijdig door de centralist beoordeeld.

Interne toegangsverlening
Vanuit de servicecentrale van Spyke Security wordt met onze oplossingen op afstand toegang verleend aan medewerkers. In het pand zelf gebruiken wij uiteraard de diverse mogelijkheden die de markt tegenwoordig biedt. Ook is het mogelijk om met persoonsdetectie te werken. Bezoekers worden digitaal aangemeld bij de toezichtcentrale van Spyke Security. Hierdoor kan de centralist tijdelijk geautomatiseerd toegang verlenen.

Intelligente en innovatieve oplossingen
Dankzij intelligente en innovatieve oplossingen beheren wij de toegang zo efficiënt mogelijk. Hierdoor zorgt Spyke Security voor een veilige werksfeer zonder in te leveren op de ‘open’ werkomgeving. Alle activiteiten en bijzonderheden met betrekking tot zowel de interne als externe toegangsverlening, rapporteren wij om u volledig inzicht te bieden.