Volg ons ook op:

Bijzonder project in Utrecht

In 2015 heeft Spyke Security de door het Ondernemersfonds uitgeschreven aanbesteding voor het beveiligen van acht bedrijventerreinen in de stad Utrecht gewonnen. Een prachtige mijlpaal die vorm geeft aan onze groeistrategie! De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van bestaande camera's, het bijplaatsen van nieuwe camera’s én het voeren van cameratoezicht gedurende een periode van 4 jaar.

Niet alleen ons tarief speelde een rol, maar ook de kwaliteit van de geboden dienstverlening was een belangrijke wegingsfactor in het aanbestedingstraject. We zijn trots op het feit dat wij de aanbesteding hebben gewonnen en onze activiteiten hiermee ook buiten Noord-Holland ontplooien! Momenteel worden ruim 120 camera’s geïnstalleerd op de diverse terreinen. Deze worden stapsgewijs vanaf juni 2016 op geleverd.

Piet Sleurink, directeur van Spyke Security: ‘Het bijzondere aan het project is de combinatie van overzichtscamera’s en kentekencamera's met koppeling aan het register Vermiste Auto’s van het Verbond van Verzekeraars. Bovendien wordt niet slechts de security in ogenschouw genomen, maar ook issues als graffiti, straatvervuiling, kapotte straattegels en vandalisme. Onze camera’s worden dus tweeledig ingezet. Daarnaast participeert Spyke in het traject van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dat betekent dat wij meelopen in de dagschouw, nachtschouw en participeren in overleggroepen met onder meer de brandweer. Uit dit project blijkt maar weer de proactieve werkwijze van Spyke Security waarin wij deals aangaan op basis van partnership. Hierdoor kunnen wij bepaalde problematiek gemakkelijker en effectiever aanpakken.’

camera toezicht spyke security
Serverruimte Spyke Security
© 2023 Spyke Security. All rights reserved
Deelnemer live view: